плч на лзр

ШЩЪЫ, какво небе се е родило!
ШЩЪЫ катерят се в гнезда
и краката им – кокили
червенеят се. Бодили
съхнат в близката бразда.

РСТУ проскубаните им деца.
МНОП са хубави, обаче,
всеки ще ви ги оплаче.
Ще проклина крехките крилца –
на лазура бъдните палачи.

Калин Петров

измайсторено за играта

ако мисисипи се римува с хипи, то панорама се римува с…

ДАДЕНО

Getting born in the state of Mississippi
Papa was a copper and mama was a hippie 
In Alabama she would swing a hammer
Price you gotta pay when you break the panorama

(Red Hot Chili Peppers, Dani California)

ЯВНО

мисисипиОК

НО

мисисипи3ЧУКок

АХА

nopoeizalike-sipi800Х853

Петя Х.

измайсторено за играта