Живот

По рождение сме еднакви,
по споразумение
готови да вземе какъвто и да било цвят
с надеждата за дълъг, приличен живот.

Забравяме да проучим
дали да живеем в свят
на памук и въглища
би си струвало.

Не след дълго се налага
да сложим основните си цели
в тъмни скоби.

Ако не решим да го скрием, 
желанието ни да блестим
е просто едно тире
между деня и нощта.

Всичкото само за да осъзнаем,
че имаме скромния избор
между лесни тихи решения.

Оливие Кузен
Превод от английски: Петя Хайнрих

Olivier COUSIN was born in 1972 in Brittany (Western part of France), where he teaches French. Among his poetry books, the most recent are: La vie à l’envers (Gros Textes, 2021), J’ai le souvenir carnivore (La Part Commune, 2018), Drôle de bestiaire de travers (Label LN, 2018). He has also published five novels, short stories and three children books. And sometimes he writes poems directly in English.
Blog of O. Cousin: Toujours des mots au fond de la poche

НО ПОЕЗИЯ до април ще посветим на литературното изследване и написване на черното и/или бялото.

Оливие Кузен – две стихотворения

НОЩНА ПОТАЙНОСТ

Опитвам се да открия
резервни спомени
посред нощ.

Без да ме хванат
трябва да проникна
в междините на съня.

Ако превръщането проработи,
излизаш осветлен
от мрачни желания
най-сетне опитомени.

Сред сънищата
трябва да наблюдаваш
фрагментите на затишие.

Бялото спокойствие раздава
тогава добри оценки
още неизвестни, за да ги подреждаш
из празните джобове на духа.


ЧЕРНО ВЪРХУ БЯЛО – ВЪЗХВАЛА

Какво наистина обичам?
Книгите?
Думите?
Страниците в книгите?
Думите по страницата?
Буквите във думата?

Световете в думите!

Черните думи върху бялата страница
рисуват всички светове
и правят възможни всички сценарии.

Книга, изпълнена само със заглавия,
би ми стигнала като отворена врата
към най-изобилната вселена.

Оливие Кузен
Превод от френски: Иван П. Петров

Olivier COUSIN was born in 1972 in Brittany (Western part of France), where he teaches French. Among his poetry books, the most recent are: La vie à l’envers (Gros Textes, 2021), J’ai le souvenir carnivore (La Part Commune, 2018), Drôle de bestiaire de travers (Label LN, 2018). He has also published five novels, short stories and three children books. And sometimes he writes poems directly in English.
Blog of O. Cousin: Toujours des mots au fond de la poche

НО ПОЕЗИЯ до април ще посветим на литературното изследване и написване на черното и/или бялото.