Синеви

Константин Кососин Кучев
за „Ателие за сънища и истории“

Сънувах филийка, намазана със син кокаин. Колебливо отхапвам и се превръщам в син слон. Невероятно бързо мога да тичам, да махам с уши, да свиря с хобота си като с тромпета на Майлс Дейвис. Искрящо синият ми цвят се предава на околния свят, който заприличва на син прозрачен диамант. В синевата срещам усмихнатите лица на моите приятели. Възможно ли е синият кокаин да е безвреден? Събуждам се и за закуска има синьо сирене.