Остава точно само месец до крайния срок за изпращане на текстове за брой 5 на сп. НО ПОЕЗИЯ & надникване в НОП1, НОП4

al georgiev
Илюстрация: НОП по стихотворение на Александър Георгиев

Нека да напомня на поетите, че остава точно само месец до крайния срок за изпращане на текстове за брой 5 на сп. НО ПОЕЗИЯ. Накратко:

  • до 6 стихотворения интелектуално-философска поезия и още 6 от поезия на смешното
  • кратка биографична бележка
  • всичко до 1.04.2015 на nopoezia@gmail.com

Но припомнете си и дългото съобщение.

Вече има страница на списанието във фб, заповядайте, новините за и около списанието пристигат там бързо.

В групата на НОП пък често се появява по парче добра поезия от списанието. Какво ще кажете за това:

От високо водата лее
шамари на облия камък
не ми прилича да ѝ е много сърдит
покрил се е с мъх

Александър Георгиев

Александър Георгиев е представен в първия брой на НО ПОЕЗИЯ с шепа стихотворения с природен привкус, съзерцания на малките неща. А ето го отново в НОП4 с наблюдения за едни други отношения между водата и камъка. 

..

НОП4

Звънчета,
Петя Х.