Събираме текстове за НОП7

Седем ще бере плодовете на τέχνη

За бр. 7 на НО ПОЕЗИЯ очакваме стихотворения и есета, нагазващи решително в следните области:

Техника (машини, инструменти, зъбчати колела, хидравлика, чипове, джаджи, апликации и подобни)
Занаят (правене, можете, работилница,
ръчна работа, зимнина и подобни)
Доколкото илюстрират поезия, издирват се също схеми, графики, таблици, чертежи, чернови и подобни

Другата тема е география за брой 7 е география – пътешествия, земи, места.

Моля, изпращайте до 10 стихотворения за един брой. Нека всички текстове да бъдат в един файл. Краен срок: 30.09.2016. Не забравяйте да приложите кратка биографична бележка и имейл за обратна връзка. Изпращайте всичко на: nopoezia@gmail.com

Редактор на НОП7 ще бъде Петя Хайнрих.
Пишете сръчно!