Събирането на текстове за НОП4 приключи

Събирането на текстове за НОП4 приключи. Благодарим на всички, които ни изпратиха свои стихотворения. Благодарим и за живия интерес към списанието.

Авторите на подбраните за броя стихотворения ще бъдат информирани по имейл не по-рано от 11.11.2014.