Събираме текстове за НОП3

лого-ез-жълто-черноЗа третия брой на НО ПОЕЗИЯ очакваме отново вашите стихотворения, нопоезии и експерименти с езика.

Искаме да направим един безобразен брой. Затова за НОП3 очакваме вашите безобразни стихотворения. Няма тематични ограничения.

Моля, изпращайте не повече от 5 стихотворения за един брой. Краен срок за изпращане на стихотворенията за НОП3 е 04.04.2014. Не забравяйте да приложите кратка  биографична бележка и имейл за обратна връзка.

Изпращайте всичко на: nopoezia@gmail.com

Гост-редактор на летния брой през 2014 ще бъде поетът Йордан Ефтимов.